Z dziennika budowy …

Można rzec yes,yes,yes. Nasz PSZOK coraz bardziej przypomina miejsce, do którego chcielibyśmy Państwa zaprosić. Na zdjęciu ścieżka edukacyjna. Niedługo pojawią [...]

Z dziennika budowy …2021-12-13T09:12:43+02:00