Zmiana adresu platformy zakupowej dla ZGK Sp. z o.o.

 

W miesiącu lipcu 2022 r., nastąpiła zmiana adresu Platformy Zakupowej z https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl na https://platformazakupowa.pl/pn/zgk_zielonagora

Regulamin nowej platformy zakupowej dostępny pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz zbiór pytań i odpowiedzi: https://platformazakupowa.pl/strona/42-faq

 

Zapraszamy do nowej platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/zgk_zielonagora

 

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. informuje, że środkiem komunikacji elektronicznej w rozumieniu § 3 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1320 ze zm.) jest Platforma e-Zamawiający dostępna pod adresem https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl

Wszystkie postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamawiający: https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl

Wykonawca posiadający konto na Platformie e-Zamawiający (założenie konta jest darmowe) ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

 

Zamówienia publiczne na platformie: https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

 

Instruktaż założenia konta dla Wykonawcy: https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=zgkzgora&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

 

Kontakt telefoniczny z platformą zakupową: 22 25 72 223

 

Archiwum zamówień BIP: http://bip.zgkim.zgora.pl/10013/Zamowienia_publiczne/