Wszystkie prace budowlane na terenie nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostały już zakończone. 18 lutego 2021 roku rozpoczął się odbiór. Poinformowaliśmy straż pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy o zakończeniu prac i zamiarze użytkowania obiektu.
Obecnie na terenie PSZOK-u trwają prace wykończeniowe. Pojawiły się już tablice edukacyjne informujące m.in. o zaletach selektywnej zbiórki odpadów, o drugim życiu śmieci oraz o idei zero waste i o tym jak stosować jej zasady w codziennym życiu.