Niewiele ponad rok od otrzymania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zapraszamy do naszego nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Przed przyjazdem warto pamiętać, że:

– max. wysokość samochodów wjeżdżających do PSZOK-u to 2,5 m
– dopuszczalna masa pojazdów to 5 ton
– rozstaw osi pojazdu może mieć max 5 m
– maksymalna szerokość pojazdu to 2,5 m.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym zielonogórzanie mogą bezpłatnie oddać zebrane w sposób selektywny odpady. Do PSZOK-u można przywieźć m.in.:

– czysty gruz
– makulaturę
– plastik /puszki aluminiowe/ butelki szklane
– złom
– tekstylia
– szkoło odpadowe (m.in. szyby okienne)
– odpady BIO
– czysty styropian
– sprzęt RTV/AGD
– opony – 8 szt. rocznie na gospodarstwo domowe.

W nowym PSZOK-u jest także miejsce, w którym śmieci zyskają drugie życie. Nasi pracownicy do specjalnego pomieszczenia będą odkładać nadające się do ponownego użycia rzeczy. W razie potrzeby będą również dokonywać drobnych napraw.

Jedną z PSZOK-owych nowości jest także ścieżka edukacyjna z informacjami dotyczącymi segregacji, idei zero waste, budowy kompostownika i gospodarki obiegu zamkniętego.

Od 13 kwietnia PSZOK w dni powszednie będzie otwarty od 7:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 19:00, w soboty od 9:00 do 15:00.

Przed przyjazdem do PSZOK-u warto zapoznać się z regulaminem.

Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych była możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to 3 354 506,52 zł, z czego 2 311 935, 40 zł pochodzi z Unii Europejskiej.