Informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Zamówienia publiczne są dostępne informacje o przetargach związanych z realizacją projektu unijnego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze”.

Obecnie prowadzimy postępowanie na:

1. roboty budowlane związane z ww. projektem – oferty można składać do 18 marca 2020 roku do godz. 10:00

2. pełnienie funkcji inżyniera kontraktu ww. projektu – oferty można składać do 11 marca 2020 roku do godz. 10:00.