Informujemy, że przywożąc odpady do Działu Zagospodarowania Odpadów na karcie przekazania odpadów, generowanej w systemie BDO, należy wybrać właściwe miejsce prowadzenia działalności zgodnie z wykazem miejsc i przypisanych im kodów, które są dostępne w linku poniżej.

BDO – wykaz miejsc prowadzenia działalności