Informujemy, że Instytucja Zarządzająca umożliwiła składanie informacji o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z realizacją projektu. Podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości należy składać poprzez jedno z dwóch udostępnionych przez IZ narzędzi:
1. specjalny adres e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl
2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.