Informujemy, że mamy do sprzedaży samochód osobowy Daihatsu Terios z 2003 roku. Wygląd zewnętrzny odzwierciedlają zamieszczone poniżej zdjęcia. Pojazd posiada silnik benzynowy + gaz LPG (sprawne, jednakże brak dokumentacji gazowej). Auto nie posiada badań technicznych. 17.01.2023 r. nie przeszło przeglądu technicznego z uwagi na skorodowaną podłogę podwozia. Silnik sprawny.

Pojazd znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przy ul. Zjednoczenia 110 C. Można go zobaczyć po wcześniejszym umówieniu się. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 68 322 91 45 lub 609 453 791.

Oferty można składać do 03.03.2023, do godziny 10:30 w siedzibie ZGK Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 110 C, 65-120 Zielona Góra lub wysłać na podany adres. Oferty, które wpłyną do sprzedawcy po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należ złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy zamieścić informację: „Oferta na zakup Daihatsu Terios. Nie otwierać przed 03.03.2023, godziną 10:30.”

Przed przystąpieniem do złożenia oferty prosimy o zapoznanie się z pełnym Ogłoszeniem o sprzedaży pojazdu.

Minimalna kwota sprzedaży 1 000,00zł (brutto).

Ofertę należy złożyć na formularzu: Oferta na zakup Daihatsu Terios