Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne.  Nie wolno ich wyrzucać do domowych pojemników. Gdyby tam trafiły, to mogą stanowić duże zagrożenie dla środowiska, a także dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Co zatem zrobić z przeterminowanymi lekami?

Leki zawierają w składzie różnego rodzaju chemiczne substancje, które mogą wywoływać negatywne skutki w kontakcie z naturą – zatruwają wody gruntowe, zmieniają florę bakteryjną. Część lekarstw może zaszkodzić zwierzętom lub nawet doprowadzić do ich śmierci. Działanie leków na środowisko naturalne jest trwałe – negatywne skutki ich oddziaływania na faunę i florę mogą być odczuwalne nawet przez kilkadziesiąt lat. Dlatego powinny trafić do specjalnych pojemników. W Zielonej Górze można je znaleźć w 49 aptekach (lista aptek) oraz w:

– Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrocławskiej 73 (czynny od poniedziałku do piątku od 7:00 do 13:00 oraz od 14) do 19:00 i w soboty od 9:00 do 15:00,
– Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Zjednoczenia 110 (czynny od poniedziałku do piątku od 14:00 do 19:00),
– siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Zjednoczenia 110 C (od poniedziałku do piątku od 6:45 do 14:45),
– Administracji Budynków Mieszkalnych przy ul. Sowińskiego 44 A (w poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00),
– Administracji Budynków Mieszkalnych przy ul. Jedności 65 (w poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00).

Do pojemników należy wrzucić leki w oryginalnym opakowaniu (tabletki w blistrze, syrop w butelce). Nie można tam jednak wyrzucać tekturowych opakowań oraz ulotek. Powinny bowiem trafić do niebieskiego pojemnika na makulaturę.

Pojemniki na przeterminowane leki to nie jest również odpowiednie miejsce dla:
– strzykawek (ampułkostrzykawek) oraz igieł – stanowią one potencjalne zagrożenie zdrowia i życia – nakłucie taką zużytą strzykawką może doprowadzić do zakażenia chorobami przenoszonymi przez krew,
– środków opatrunkowych,
– termometrów rtęciowych.
Ww. odpady można przywieźć do PSZOK-u.

Leki należy wyrzucić gdy:

  • minął termin ważności wskazany na opakowaniu,
  • były otwarte dłużej, niż zalecał producent,
  • były przechowywane w sposób niewłaściwy (rozumiemy przez to zbyt wysoką temperaturę, ale także miejsce silnie nasłonecznione),
  • były używane bez zachowania podstawowych zasad higieny (syrop wypijany prosto z buteleczki).