Informujemy, że w związku z dniem wolnym, który wypada 6 stycznia 2023 r. czasowo zieni się harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i BIO. Zmiany dotyczą tych nieruchomości, z których ww. odpady powinny zostać odebrane w środę, czwartek i piątek.

Harmonogram ze względu na Święto Trzech Króli – odpady BIO

Harmonogram ze względu na Święto Trzech Króli – odpady zmieszane