Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Na naszej stronie internetowej w zakładce Wywóz odpadów jest dostępny harmonogram odbioru gabarytów. Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane.

Podczas zbiórki, którą przeprowadzamy dwa razy do roku, zabieramy:

 • meble (stoły, szafy, krzesła)
 • łóżka i materace
 • deski do prasowania
 • stolarkę okienną i drzwiową (bez szkła)
 • baseny ogrodowe
 • meble ogrodowe
 • trampoliny
 • rowery
 • dywany

Do odpadów wielkogabarytowych NIE ZALICZAMY (przedmioty te nie będą zabierane podczas zbiórek):

 • odpadów budowlanych (armatura sanitarna, gruz, kaloryfery, dachówki itd.)
 • sprzętu RTV i AGD
 • zabawek i urządzeń działających na baterie
 • części samochodowych i opon
 • luster i szkła
 • tekstyliów (w tym maskotek)

Wyżej wymienione przedmioty (z wyłączeniem części samochodowych) można przywieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Do PSZOK-u można także oddać wszystkie zgromadzone w domu, ogrodzie czy garażu odpady wielkogabarytowe.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Wrocławskiej 73. Otwarty jest w dni powszednie od 7:00 do 9:00 i od 14: do 19:00 oraz w soboty od 9:00 do 15:00. Przed przyjazdem do PSZOK-u prosimy zapoznać się z regulaminem.

Harmonogram do pobrania:

Miasto Zielona Góra

Sołectwa

2023-01-16T10:14:40+02:00