Przeterminowane leki wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane stanowią zagrożenie dla środowiska, zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt. Powinny trafić do specjalnie wyznaczonych pojemników znajdujących się w:
➡️ Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Zjednoczenia 110 w Zielonej Górze  (PSZOK otwarty jest w dni robocze od poniedziałku do piątku od 14:00 do 19:00),
➡️ Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrocławskiej 73 (PSZOK otwarty jest w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7:00 do 13:00 i od 14:00 do 19:00 oraz w soboty od 9:00 do 15:00),
➡️ Administracji Budynków Mieszkalnych przy ul. Sowińskiego 44 A (w poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00),
➡️ Administracji Budynków Mieszkalnych przy ul. Jedności 65 (w poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00).