Informujemy, że 24 i 31 grudnia 2020 r. Dział Zagospodarowania Odpadów będzie otwarty od 7:00 do 14:00. Odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie można w tych dniach przywieźć w godzinach porannych otwarcia PSZOK-u, czyli od 7:00 do 9:00.

PSZOK przy ul. Zjednoczenia 110 będzie zamkniętyr.