Informujemy, że 2 stycznia 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrocławskiej 83 będzie zamknięty.