Informujemy, że mamy do sprzedaży:

 1. Samochód ciężarowy do przewozu kontenerów Star, typ 1142, rok produkcji 1998. Pojazd posiada ważny przegląd techniczny do 25.06.2021r. Pojazd wyrejestrowany z UDT. W pojeździe zachodzi konieczność remontu zabudowy z powodu uszkodzenia łoża podnośnika, znaczne ubytki oleju silnikowego
  i płynu chłodniczego. Występuje luz w obudowie wysuwu haka. Konieczność wymiany sprzęgła i naprawy układu hamulcowego, uszkodzony silnik (nie do uruchomienia). Stan zewnętrzny kabiny – bardzo liczne ślady korozji i wstawianych „łat”. Cena wywoławcza wynosi 3 976,00 zł.
 2. Samochód ciężarowy bramowiec Jelcz, Model P422KJPW20, rok produkcji 1997. Pojazd nie posiada ważnego przeglądu technicznego, natomiast posiada ważny do 06.2021r. przegląd dźwignika. W pojeździe zdementowany został silnik i skrzynia biegów. Uszkodzone są ramy pojazdu.
  Cena wywoławcza wynosi 5 600,00 zł.
 3. Samochód ciężarowy do przewozu kontenerów Star, Typ SMW 1142, rok produkcji 1999. Pojazd nie posiada ważnego przeglądu technicznego. Wyrejestrowany z UDT. W pojeździe zachodzi konieczność wymiany całego układu hydraulicznego i pneumatycznego. Występuje krzywa zabudowa wysięgnika haka, uszkodzony jest tylny „wózek” trzymający hak.
  Cena wywoławcza wynosi 3 970,00 zł.
 4. Samochód specjalny śmieciarka, Volvo, SM-200 / FL618, rok produkcji 2000. Pojazd nie posiada ważnego przeglądu technicznego. W pojeździe uszkodzony jest most napędowy (zdemontowano mechanizm różnicowy). Zdekompletowana zabudowa odwłoka. Silnik pojazdu nadaje się do kapitalnego remontu (duże zużycie oleju silnikowego i płynu chłodniczego). W pojeździe została zdemontowana skrzynia biegów oraz obudowa sprzęgła.
  Cena wywoławcza wynosi 5 740,00 zł

Pojazdy znajdują się na terenie naszej firmy, przy ul. Zjednoczenia 110 C. Możliwość ich przeglądu jest tylko po wcześniejszym umówieniu się (nr telefonu: 505 095 044; 697 712 577).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do 23 grudnia 2020 r., do godz. 10:00 w siedzibie ZGK  w Zielonej Górze  ul. Zjednoczenia 110C, 65-120 Zielona Góra, lub wysłać na w/w adres. Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie należy zamieścić informację: „Oferta na sprzedaż pojazdów” Nie otwierać przed dniem 23.12.2020r. godzina 1030.

Szczegóły oferty:

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

Załącznik nr 1 – Oferta na zakup pojazdu-1.docx ks (002)

Zdjęcia samochodów:

Samochód nr 1:

Samochód nr 2:

Samochód nr 3:

Samochód nr 4: