Informujemy, że posiadamy do sprzedaży:

– odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 01 w szacunkowej ilości 1200, 00 Mg,

– odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 w szacunkowej ilości 700,00 Mg,

– odpady opakowaniowe ze szkła o kodzie 15 01 07 w szacunkowej ilości 1500,00 Mg.

Prosimy o przygotowanie oferty cenowej na realizację całej usługi odbioru odpadów według powyższych szacunkowych ilości oraz podanie ceny jednostkowej za 1 Mg odpadów według powyższych kodów.

Oferty prosimy przesyłać do 2 kwietnia 2019 r. drogą elektroniczną na jeden z podanych adresów: