Nowa deklaracja na wywóz odpadów komunalnych jest już dostępna. Przypominamy, że obowiązek jej złożenia mają wszyscy mieszkańcy tzw. „starej” Zielonej Góry.

Nową deklarację należy składać od 1 kwietnia 2019 r. Osoby mieszkające w zabudowie jednorodzinnej powinny dostarczyć ją do Biura Gospodarki Odpadami, które znajduje się przy ul. Zjednoczenia 110.

Przypomnijmy, że obowiązek złożenia nowych deklaracji jest związany ze zmianą wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych.  Mieszkańcy, od których odpady są odbierane raz w tygodniu za śmieci segregowane zapłacą 14 zł, a za zmieszane 22 zł. Osoby zamieszkujące rejony, gdzie śmieci są zabierane raz na dwa tygodnie zapłacą 11 zł za odpady segregowane i 18 zł za zmieszane. Mniej o 2 zł zapłacą rodziny wielodzietne. Warunkiem otrzymania zniżki jest jednak zadeklarowanie segregacji odpadów i zaznaczenie tego w informacji składanej do zarządców lub BGO. Zniżka będzie obowiązywała od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.

Nowe stawki będą obowiązywały od 1 kwietnia 2019 r.