PROJEKTY UE2020-02-24T12:22:15+00:00

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W ZIELONEJ GÓRZE”

810, 2020

Z dziennika budowy …

Po kilku miesiącach prac nasz nowy Punkt Selektwnego Zbierania Odpadów Komunalnych zyskuje nowy wygląd. Jest już zadaszenie starej rampy, a firma wykonująca inwestycję kończy właśnie stawiać nową.

2409, 2020

Z dziennika budowy …

Poznajecie to miejsce? To nasz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wykonywane jest obecnie zadaszenie nad istniejącą oraz nową rampą. Realizowane są także dostawy wyposażenia nowego PSZOK, które maja zakończyć się 26 września. To między innymi kontenery, narzędzia do warsztatów i sprzęt BHP.

Wchodząc na stronę akceptujesz politykę związaną z cookies i RODO. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Będąc na tej stronie zgadzasz się na politykę związaną z obsługa Cookies i obostrzeniami wynikającymi z RODO. Szczegółowe informacje na temat Polityki Prywatności: POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZAMKNIJ