Informujemy, że w związku z dniem wolnym, który wypada 11 listopada 2020 r., worki selektywne od mieszkańców tzw. „starej” Zielonej Góry, którzy zgodnie z harmonogramem odbiór mają tego dnia, zostaną odebrane 5 listopada.