Informujemy, że ze względu na przypadający 11 listopada dzień wolny od pracy, w przyszłym tygodniu zmienia się harmonogram wywozu odpadów.

Harmonogram w związku z dniem wolnym przypadającym 11 listopada