Informujemy, że w związku z dniem wolnym przypadającym 15 sierpnia 2023 roku, ulega zmianie harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz BIO. Zmiana będzie obowiązywać w dniach od 14 do 19 sierpnia 2023 roku.