Informujemy, że w związku z dniem wolnym przypadającym 8 czerwca 2023 roku, ulega zmianie harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz BIO. Zmiana będzie obowiązywać w dniach od 5 do 10 czerwca 2023 roku.

Harmonogram odbioru odpadów BIO

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych