Informujemy, że Zielonogórski Magazyn Darów znajdujący się przy ul. Zjednoczenia 110C przyjmuje transporty z pomocą dla osób z Ukrainy, które opuściły swój kraj ze względu na trwający tam konflikt zbrojny od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00. 48 godzin przed planowanym przyjazdem należy poinformować koordynatora ZMD o przyjeździe, podając:
– imię i nazwisko (bądź nazwę organizacji) osoby organizującej transport
– numer kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za organizację transportu
– imię i nazwisko kierowcy
– numer telefonu kontaktowego do kierowcy
– markę i numery rejestracyjne samochodu.
Powyższe dane należy przesłać na adres e-mail: wlodzimierz.wojnarowski@zgkim.zgora.pl
Osoby indywidualne, które chciałyby przekazać dary dla osób z Ukrainy mogą przynosić je do Zielonogórskiego Magazynu Darów od poniedziałku do piątku:
– od godz. 7 do godz. 14:00 na portiernię ZGK
– od godz. 14:00 do godz. 19:00 do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Zjednoczenia 110C