Informujemy, że ze względu na dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w Święto Konstytucji 3 maja, w dniach od 2 do 7 maja 2022 r. odpady zmieszane oraz BIO będziemy odbierać według zmienionego harmonogramu.

Majówkowy harmonogram odbioru odpadów BIO

Majówkowy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych