Zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji obowiązku odzysku i recyklingu za 2020 r. odpadów opakowaniowych Organizacje Odzysku Opakowań.

Do realizacji umowy proponujemy następujące ilości:
– 15 01 01 opakowania z papieru i tektury – 1 200 Mg
– 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych – 700 Mg
– 15 01 07 opakowania ze szkła – 1 500Mg

Oferty prosimy składać do 21 lutego 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat.zgk@zgkim.zgora.pl