Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie ustawowego badania sprawozdań finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. sporządzonych za rok 2019 oraz 2020.

Treść ogłoszenia znajduje się na Platformie e-Zamawiający: https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl. Oferty (za pośrednictwem Platformy) można składać do 12 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00.