Po kilku miesiącach prac nasz nowy Punkt Selektwnego Zbierania Odpadów Komunalnych zyskuje nowy wygląd. Jest już zadaszenie starej rampy, a firma wykonująca inwestycję kończy właśnie stawiać nową.