Poznajecie to miejsce? To nasz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wykonywane jest obecnie zadaszenie nad istniejącą oraz nową rampą. Realizowane są także dostawy wyposażenia nowego PSZOK, które maja zakończyć się 26 września. To między innymi kontenery, narzędzia do warsztatów i sprzęt BHP.