Koalicja 5 Frakcji to inicjatywa zrzeszająca firmy, instytucje i samorządy wspierające selektywną zbiórkę odpadów do 5 pojemników. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy oraz praktyki w zakresie segregowania, odzysku i recyklingu.

Koalicja 5 frakcji powstała, aby wprowadzić na polski rynek jednolity system oznakowania produktów, który wskaże konsumentowi, do którego pojemnika wrzucić każdą część opakowania. Udział w Koalicji to także możliwość przeprowadzania spójnych kampanii edukacyjnych oraz korzystanie z wielu materiałów informacyjnych, które mają pomóc w prawidłowej segregacji (m.in. naklejki i plakaty)

Zakład Gospodarki Komunalnej do Koalicji 5 frakcji przystąpił w rocznicę powstania tej akcji. Podczas spotkania w Warszawie koalicjanci rozmawiali m.in. o wyzwaniach polskiego systemu gospodarki odpadami oraz szansach i zagrożeniach dla osiągnięcia europejskich poziomów odzysku surowcowego.

Więcej informacji o Koalicji na stronie: koalicja5frakcji.pl.