Informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Zamówienia publiczne są dostępne informacje o przetargach związanych z realizacją projektu unijnego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze”.

Obecnie prowadzimy postępowanie na:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku PŚ – A i 57 A – S4, kontenerowej instalacji do podczyszczania ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drenażem odcieków

Dokumenty można składać do 3 sierpnia 2020 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi online tego samego dnia o godz. 13:15. Sesja z otwarcia będzie transmitowana pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCwDQPu4AY-kJ9LPmSb5lQXA/live