W związku z realizacją projektu unijnego „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze” informujemy, że został rozstrzygnięty przetarg na dostawę wyposażenia. Usługę realizować będzie PPHU „TOREX”, ul. Bojerowa 5, 94-124 Łódź.