Czy znacie zasadę 5R? Jest to filozofia zrównoważonego gospodarowania odpadami, której główne założenia to:

Refuse (odmawiaj) – nie przyjmuj rzeczy, które w istocie są Ci niepotrzebne.
Reduce (ograniczaj) – zacznij prowadzić minimalistyczny styl życia i przestań gromadzić przedmioty.
Reuse (używaj ponownie) – zrezygnuj z rozwiązań jednorazowych.
Recycle (przetwarzaj) – segreguj odpady, a to co się da wykorzystać ponownie – wykorzystuj. 
Rot (kompostuj) – naucz się przetwarzać lub oddawaj do przetworzenia odpadki organiczne.
Podejmiecie wyzwanie? 👍💪♻️