Pamiętaj! Przeterminowane leki wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane stanowią zagrożenie dla środowiska, zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt. Dlatego powinniśmy je oddawać do specjalnie wyznaczonych pojemników znajdujących się w niżej wymienionych miejscach:

➡️ Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Zjednoczenia 110 w Zielonej Górze
(czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do godz. 18.00, w sobotę w godz. od 7.00 do godz. 15.00)
➡️ Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrocławska 73 (wjazd od Raculi) w Dziale Zagospodarowania Odpadów ZGK w Zielonej Górze
(czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do godz. 20.00, w sobotę w godz. od 8.00 do godz. 12.00)
➡️ Administracja Budynków Mieszkalnych nr 1 ZGM przy ul. Sowińskiego 44 A w Zielonej Górze
(czynna w poniedziałek w godz. od 7.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 do 15.00)
➡️ Administracja Budynków Mieszkalnych nr 2 ZGM przy ul. Jedności 65 w Zielonej Górze
(czynna w poniedziałek w godz. od 7.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 do 15.00)