Pamiętaj! Przeterminowane leki wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane stanowią zagrożenie dla środowiska, zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt. Dlatego powinniśmy je oddawać do specjalnie wyznaczonych pojemników znajdujących się w niżej wymienionych miejscach:

➡️ Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Zjednoczenia 110C w Zielonej Górze (czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do godz. 19.00)
➡️ Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrocławska 73 (wjazd od Raculi) w Dziale Zagospodarowania Odpadów ZGK w Zielonej Górze (czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do godz. 13.00 i od 14:00 do 19:00 oraz w sobotę w godz. od 9.00 do godz. 15.00)
➡️ Administracja Budynków Mieszkalnych nr 1 ZGM przy ul. Sowińskiego 44 A w Zielonej Górze (czynne w poniedziałek w godz. od 7.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 do 15.00)
➡️ Administracja Budynków Mieszkalnych nr 2 ZGM przy ul. Jedności 65 w Zielonej Górze (czynne w poniedziałek w godz. od 7.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 do 15.00)