Informujemy, że od 13 do 16 maja 2024 r. w godzinach od 21:00 do 5:00 na terenach miejskich będą prowadzone opryski przeciwko kleszczom i komarom. Opryski będą robione m.in. w przedszkolach, na placach zabaw, skwerach, terenach rekreacyjnych oraz w parkach.

Opryskami zostanie objętych ponad 160 miejsc o łącznej powierzchni ponad miliona trzystu metrów kwadratowych i będą wykonane dwa razy w roku bezpiecznym dla ludzi i zwierząt środkiem Aspermet 200EC. W używanym stężeniu negatywnie oddziałuje tylko na małe organizmy takie jak meszki i komary.

Wykaz miejsc objętych opryskami

Karta charakterystyki środka użytego do oprysków