Informujemy, że w związku w dniami wolnymi przypadającymi 1 i 3 maja 2024 r. zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów BIO i zmieszanych.

Szczegóły:
Harmonogram odbioru odpadów BIO
Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych