Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. planuje zakup paliw płynnych. Szczegóły ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.zgkim.zgora.pl/system/obj/4112_OGLOSZENIE_O_DOBROWOLNEJ_PRZEJRZYSTOSCI_EX_ANTE.pdf)