Informujemy, że od 22 kwietnia 2020 roku, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz w soboty od godz.9:00 do godz. 13:00 przed Działem Zagospodarowania Odpadów przy ul. Wrocławskiej 73 pojawią się kontenery na odpady wytworzone przez mieszkańców Zielonej Góry w ich gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie miasta.

Kontenery będą przeznaczone na:
– gruz,
– odpady wielkogabarytowe,
– odpady BIO,
– elektrośmieci – oddawany sprzęt powinien być kompletny; nie będzie przyjmowany sprzęt zdekompletowany,
– opony – zgodnie z regulaminem PSZOK.

Wszystkie odpady dostarczone do kontenerów powinny być posegregowane. Nie będziemy przyjmować odpadów zmieszanych. Nasi pracownicy będą mogli nie przyjąć odpadów, jeżeli okaże się, że nie powstały w gospodarstwie domowym, a pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej.

Wszystkie osoby oddające odpady powinny mieć przy sobie potwierdzenie zapłaty za wywóz odpadów za ostatni kwartał (mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej) lub potwierdzenie zapłaty za czynsz za ostatni miesiąc (mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej).

Regulamin PSZOK ul. Wrocławska 73