Informacja o ogłoszonych przetargach

Informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Zamówienia publiczne są dostępne informacje o przetargach związanych z realizacją projektu unijnego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze”. 

Obecnie prowadzimy postępowanie na:

1. dostawę wyposażenia związanego z ww. projektem – oferty można składać do 6 kwietnia 2020 roku do godz. 10:00

2. kampanię informacyjno-promocyjną ww. projektu – oferty można składać do 6 kwietnia 2020 roku do godz. 10:00.

2021-12-13T09:13:52+02:00