W związku z dniem wolnym przypadającym 1 stycznia 2020 roku wprowadziliśmy zmiany w harmonogramie wywozu odpadów obowiązujące od 30 grudnia 2019 roku do 3 stycznia 2020 roku.