Informujemy, że w związku z dniem wolnym, który wypada 11 czerwca 2020 roku (Boże Ciało) zmianie ulega harmonogram wywozu odpadów.Harmonogram obowiązujący od 8 do 12 czerwca jest do pobrania poniżej.

harmonogram wywozu odpadów obowiązujący od 8 do 12 czerwca 2020 r.