1 listopada 2019 r. zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla zabudowy wielorodzinnej. Nowy harmonogram znajduje się także w zakładce wywóz odpadów.