Częste długotrwałe susze i zmiany klimatyczne zainspirowały nas do zainicjowania akcji „Szczęśliwe drzewo”. W obecnych warunkach miejskich drzewa nowo sadzone mają szczególnie trudne warunki do życia. Spowodowane jest to przekształceniami gruntu, ciągłym brakiem wody w glebie, wysoką temperaturą powietrza i zbyt niską wilgotnością powietrza właściwą dla roślin. Do tego dochodzi deficyt tlenu w glebie. Tlen w powietrzu glebowym jest niezwykle ważnym elementem środowiska życia drzew. Jest niezbędny, aby rośliny mogły pobrać wodę poprzez korzenie. Dlatego potrzebne jest wspólne działanie, aby wesprzeć drzewa w początkowym okresie po posadzeniu.

Aby skutecznie pomóc drzewom warto jest wiedzieć, że:
1. W pierwszych 5 latach po posadzeniu należy drzewa nawadniać systematycznie w okresach suszy wiosennej, letniej i jesiennej.
2. Jednorazowa dawka wody musi być dostosowana do wielkości drzewa, zazwyczaj nasze drzewa potrzebują ok. 100 litrów wody aby skutecznie mogły ja pobrać i zmagazynować na pewien okres czasu.
3. Prawidłowo zamontowane paliki są niezbędne aby stabilizować bryłę korzeniową. Chronimy w ten sposób młode korzenie przed zerwaniem w czasie silnych wiatrów.
4. Ściółka w misie drzewa chroni glebę przed wysychaniem i wzrostem chwastów i trawy, które wykorzystują wodę przeznaczoną dla drzew.
5. Zanieczyszczenia odchodami zwierząt niszczą korzenie znajdujące się tuż pod powierzchnia gleby.

Nieumiejętne podlewanie może drzewu zaszkodzić. Może spowodować zagęszczenie gleby i wyparcie z niej tlenu. Dlatego podlewamy rozproszonym strumieniem i bez silnego ciśnienia.
Drzewa mają bardzo płytki i rozległy system korzeniowy (średnio 30-60 cm). Aby skutecznie podlać drzewo starsze należy dostarczyć wodę pod jego całą koronę.

Mamy nadzieje, że dzięki wspólnej pracy uda nam się wyhodować w Zielonej Górze piękny i zdrowy drzewostan, jednocześnie podnosząc wiedzę na temat drzew i świadomość mieszkańców w kwestiach ochrony środowiska naszego życia w mieście.
Jedno dorosłe drzewo w pełnym ulistnieniu poprawia klimat obniżając temperaturę powietrza, podnosząc znacznie jego wilgotność, oczyszczając powietrze i glebę z zanieczyszczeń. I oczywiście produkuje życiodajny tlen! Dlatego warto je chronić.

Partnerem i koordynatorem akcji SZCZĘŚLIWE DRZEWO jest: II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne w Zielonej Górze. Jeżeli chcecie uszczęśliwić drzewo i pomóc w rozwieszaniu tabliczek dzwońcie lub piszcie do szkoły: tel. 68 454 23 01, e-mail: sekretariat@ek.edu.pl