Informujemy, że w związku z dniami wolnymi od pracy, które przypadają w święta Bożego Narodzenia w następnym tygodniu zmieni się harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i BIO.

Harmonogram odbioru odpadów BIO
Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych