Coraz większymi krokami zbliża się termin rozpoczęcia prac budowlanych związanych z modernizacją Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. O inwestycji mieszkańców informuje tablica, która stanęła przed wjazdem do Działu Zagospodarowania Odpadów.