25 maja 2010 roku o godz. 11:00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. nastąpi oficjalne przekazanie placu budowy dla zadania  „Rozbudowa i modernizacja  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze”. Wykonawcą robót jest Exalo Drilling Spółka SA oddział Diament Zielona Góra.