25 maja 2020 roku oficjalnie przekazaliśmy firmie Exalo Drilling – wykonawcy robót budowlanych w projekcie modernizacyjnym Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – plac budowy. Prace przy ul. Wrocławskiej 73 ruszą więc już lada dzień. O postępach będziemy Państwa informować na bieżąco.