Zapraszamy do współpracy organizacje zajmujące się odzyskiem opakowań w zakresie usługi realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów w rozumieniu Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (art. 17 ust.1).  Z wybraną organizacją zostanie podpisana umowa obowiązująca na rok 2019, według oferowanych stawek i szacunkowej ilości odpadów oddawanych do recyklingu przez ZGK sp.z o.o.Deklarowane przez ZGK sp. z o.o. ilości odpadów w 2019 r.:
– odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 01 w szacunkowej ilości 1200, 00 Mg,
– odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 w szacunkowej ilości 700,00 Mg,
– odpady opakowaniowe ze szkła o kodzie 15 01 07 w szacunkowej ilości 1500,00 Mg.

Prosimy o przygotowanie oferty cenowej na realizację całej usługi odbioru odpadów według powyższych szacunkowych ilości oraz podanie ceny jednostkowej za 1 Mg odpadów według powyższych kodów.

Oferty prosimy przesyłać do 2 kwietnia 2019 r. drogą elektroniczną na adres: sekretariat.zgk@zgkim.zgora.pl lub sortownia@zgkim.zgora.pl