Informujemy, że na terenie Miejskiego Obszaru Rekreacyjnego „Srebrna Polana” zwolniły się się 4 działki. W związku z tym ogłaszamy nabór wniosków na ich dzierżawę.

Wnioski można składać od 29 marca 2022 r. do 1 kwietnia 2022 roku. Należy je dostarczyć na portiernię w naszej firmie, przy ul. Zjednoczenia 110C, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Srebrna Polana. Wnioski są przyjmowane od godziny 6:00 do godz. 20:00. Zeskanowane deklaracje można także przesłać pocztą elektroniczną na adres srebrnapolana@zgkim.zgora.pl.

W losowaniu działek wezmą udział tylko poprawnie wypełnione wnioski. Wszystkie druki zawierające braki formalne lub/i merytoryczne będą wyłączone z udziału w losowaniu.

Wniosek na dzierżawę działek na Srebrnej Polanie do pobrania poniżej:

Wniosek o dzierżawę

Losowanie działek odbędzie się na żywo na naszym profilu na portalu społecznościowym facebook 5 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00.