Informujemy, że mamy do sprzedaży samochód osobowy marki Renault Scenic z 2006 roku. W pojeździe jest uszkodzony silnik, zarysowane i wgniecione są drzwi tylne prawe oraz część drzwi przednich prawych. Porysowany jest również zderzak przedni z lewej strony. Samochód posiada ważne badania techniczne do 20.10.2022 r.

Pojazd znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przy ul. Zjednoczenia 110 C. Można go zobaczyć po wcześniejszym umówieniu się. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 68 322 91 94 lub 606 408 877.

Oferty można składać do 24.10.2022, do godziny 10:00 w siedzibie ZGK Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 110 C, 65-120 Zielona Góra lub wysłać na podany adres. Oferty, które wpłyną do sprzedawcy po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należ złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy zamieścić informację:
„ Oferta na zakup Renault Scenic. Nie otwierać przed dniem 24.10.2022, godzina 10:30.”

Przed przystąpieniem do złożenia oferty prosimy o zapoznanie się z pełnym Ogłoszeniem o sprzedaży pojazdu – Ogłoszenie o sprzedaży

Załącznik nr 1:
word – Zalacznik-nr-1- wzór oferty-na-zakup-Renault Scenic

pdf – Zalacznik-nr-1- wzór oferty-na-zakup-Renault Scenic