Informujemy, że mamy do sprzedaży dwa samochody:

  1. Ciągnik Ursus C 355, rok produkcji 1975. W ciągniku uszkodzony jest silnik, brak hamulców, skorodowana kabina, luzy na belce. Pojazd nie posiada ważnych badań technicznych. Cena wywoławcza wynosi 1 000,00 zł (zdjęcia poniżej)
  2. Samochód skrzyniowy FZ Lublin, rok produkcji 2001. W samochodzie zerwana jest drewniana podłoga, deski podłogowe są zupełnie spróchniałe. Uszkodzone są również stalowe wsporniki podłogi, obramowanie i poprzeczki. Pojazd ma 21 lat i nie posiada ważnych badań technicznych. Cena wywoławcza wynosi 1 500,00 zł (zdjęcia poniżej)

Pojazdy znajdują się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  przy ul. Zjednoczenia 110 C. Można je zobaczyć po wcześniejszym umówieniu się. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 505 095 044 lub 697 712 577.

Ofertę należy złożyć do dnia 21.01.2022r. do godziny 1000 w siedzibie ZGK sp. z o.o. w Zielonej Górze , ul. Zjednoczenia 110C, 65-120 Zielona Góra lub wysłać na w/w adres. Należy ją złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem – „Oferta na zakup pojazdów” Nie otwierać przed dniem 21.01.2022r. godzina 1030. Oferty, które wpłyną do sprzedawcy po terminie nie będą rozpatrywane.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty prosimy o zapoznanie się z pełnym Ogłoszeniem o sprzedaży pojazdów – Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

 

Załącznik nr 1 – Oferta na zakup pojazdu – pdf

Załącznik nr 1 – Oferta na zakup pojazdu – word

Zdjęcia Ciągnika Ursus C 355

Zdjęcia samochodu skrzyniowego FZ Lublin